Fælles retræte for alle sogne i Rudersdal Provsti

 

Sankt Lukas Stiftelsens Refugium

Smidstrup Strand, Sognevej 15, Smidstrup

3250 Gilleleje

 

Mandag d. 10. juni 2024 kl. 16:00 til

onsdag d. 12. juni 2024 kl. 13:30

 
Tro, håb og kærlighed er de tre kristne kerneord, hvor om alt drejer sig. De kan ikke stå alene eller hver for sig, de er indbyrdes forbundne. Anfægtes den ene, berøres den anden. 
 
Vi befinder os i en tid, hvor det håbefulde er under pres, måske det også er det i vores liv. Men hvad stiller man op, når håbet smuldrer eller tørrer ind? Er det muligt, at få håbet fornyet eller rettere genfødt, som det siges i lovprisningen ved dåben, ”genfødt til et levende håb”! 1. Petersbrev 1,3.  
 
Håbet må indimellem genfindes, så det kan fødes på ny i vores hjerter. 
 
På retræten vil vi forsøge at komme til klarhed over, hvad vores håb er rettet imod.  
Vi vil forsøge at åbne os og forankre os i det håb, der gives os i dåben. Det levende håb, som ingen og intet kan tage fra os.  
 
Retræten er en stilleretræte til personlig og fælles fordybelse. I rolige og fredfyldte omgivelser vil vi bevæge os gennem dagene med andagter, stilhed, bibelord og bibelmeditationer. Vi vil vandre i den smukke natur opmærksomme og lydhøre for håbet, hvad det kalder på, og hvor dets kilder er at finde. Alt, så vi på ny kan drikke af det og blive opfyldt af det. Det levende håb vi da kan bringe med ud i hverdagen og række videre til vores omgivelser.  
 
Fællesretræten ledes af de tre sognepræster fra provstiet, Charlotte Nørballe, Ingrid Halkjær-Lassen og Inger Merete Hansen. 
Må Gud fylde os alle med kærlighed, glæde og fred i troen, så vi bliver rige i håbet. 
 
Fællesretræten er et nyere initiativ fra Rudersdal provsti. 
 
Pris for deltagelse 1500 kr. der indbetales til provstiet, reg.nr. 2228 kontonr. 3495513377. 
 
Tilmelding til Ingrid Halkjær Lassen 
senest d. 1. maj 
ihl@KM.dk