Sommerfesten 2000 - 1

  • Første praktiske foranstaltning er den årlige nedhejsning af al grejet fra Bistrup Kirkes tårn. Det kræver mange folk både i tårnet og på forpladsen.
  • Så mange som muligt møder op på den fastsatte dato og hjælper til efter bedste evne.
  • Sommerfestgrejet - og der er meget - opbevares i tårnet og hejses ned med kirkens kran. Holger Hansen, medlem af menighedsrådet, bakser med stropperne i baggrunden. Næste generation af frivillige medhjælpere er under oplæring...
  • Det er provst Chr. P. Jensen i den blå jakke der dirigerer slagets gang. Kirkens nye kordegn, Jørn Kelter, der vikarierer mens Ole Weber er i Afrika, har også overtaget Oles plads ved kranen.
  • Modtagelseskomiteen på kirkens forplads løsner de mange plader til sommerfestboderne og bærer dem over til den ventende trailer.
  • Her er det vist Spejdertombolaen som kommer ned. Boderne har praktisk nok hver sin farve - næsten da...

   Sommerfesten 2000 - 1