Vippeporte

Vippeportene

30 kvadratmeter kunstværk i Bistrup Kirke ved Inge Nørgaard.

Bistrup sogns menighedsråd har i årevis ønsket en pænere løsning af problemet med akustikken i kirkens sideskib. Lokalet bruges meget til møder og sammenkomster, herunder minikonfirmandundervisning, men dets stengulv og –vægge giver en meget hård akustik.
De store vippeporte mellem sideskib og selve kirkerummet har derfor – ind til for ganske nylig – været beklædt med nogle, ikke særlig kønne, lydabsorbenter i galvaniseret stål.

Medio 2010 besluttede vi os så for at få realiseret ønsket.
Utallige løsningsforslag har i årenes løb været på tale, og allerhelst så vi jo gerne den nødvendige akustikregulering forenet med et smukt kunstnerisk udtryk, der kunne give lokalet et tiltrængt løft.
Vi var da så heldige at en af vore lokale kunstnere i sognet, Inge Nørgaard, der gennem mange år har været tilknyttet Bistrup Kirke, indvilligede i at være menighedsrådet behjælpelig med at realisere projektet.
Resultatet kunne nu beses, og i forbindelse med kirkekaffen efter gudstjenesten 2. søndag i advent, den 5.12.2010. blev værket indviet.
Løsningen af opgaven er yderst vellykket! Og det er bestemt ikke Inge Nørgaards fortjeneste alene! Det har krævet tæt samarbejde mellem flere fagfolk på det håndværksmæssige område, at få den 10 meter lange og 3 meter høje flade beklædt, så den som kunstværk kunne harmonere med såvel sideskibet selv som kirkens i øvrigt enkle og stærke rene linier.
Inge Nørgaards oplæg blev godkendt uden ændringer, og herefter blev det hendes opgave - i samarbejde med kirkens tilknyttede arkitekt, Lars Tangaa-Hansen, at finde de fagfolk, som kunne udføre arbejdet.
Dekorationen er udført i uld fra det kendte firma "KVADRAT" i Ebeltoft. Motivet er bygget over B.S. Ingemanns salme "I Østen stiger solen op" og er opbygget stilistisk med farver, som tager hensyn til kirkens øvrige farvetoner. Ønsket var et moderne og samtidig tidløst design.
Snedkerarbejdet er udført af Birkerød Møbelsnedkeri, v/H.K.Frænde Kock og malerarbejdet af Henning Petersen, som i forvejen har arbejdet med malerarbejde i kirken. Det har været væsentligt for alle involverede, at det er lokale folk, som har udført arbejdet.
Motivet på portene er opbygget af firkanter, da portene i forvejen er opdelt i mange felter, og dette syarbejde er udført af L.M. Tapetsererne.
Ovenstående tekst er skrevet af formand for Kirkeudvalget i Bistrup Menighedsråd, Marcel Buttrup, til den lokale avis. (Birkerød Avis)