Begravelse / bisættelse

De pårørende skal beslutte, om der skal finde jordbegravelse eller kremering sted. Hvis afdøde selv har udtrykt ønske om begravelsesmåde, valg af salmer og gravsted, skal disse ønsker så vidt muligt følges. Begravelseshandlingen skal normalt finde sted inden 14 dage efter dødsfaldet. Der er adgang til begravelse fra Bistrup Kirke, hvis afdøde havde tilknytning til Bistrup Sogn.
 
Forløbet af begravelseshandlingen aftales ved en samtale mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen.
 
Fastlæggelse af tidspunktet for samtalen og for den kirkelige handling aftales mellem de pårørende/bedemanden og præsten.

Om valg af bedemand - på Forbrug.dk

Læs om anmeldelse af dødsfald, og anmod evt. om begravelse eller ligbrænding via Borger.dk ...