Orgelet

Det tidligere orgel

Et orgel på 20 stemmer, 2 manualer og pedal stod færdigt den 20 august 1967 til indvielsen, og det var selvfølgeligt ikke selvbyggerarbejde.
 
Orglet er bygget af det firma, der dengang hed Brdr.Bruhn. De har til huse i Årslev Bygade i Rødekro i Sønderjylland. For et par år siden sluttede de sig sammen med et andet orgelbyggeri, og nu hedder de:
P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri
 
I 1977 blev to af stemmerne i Brystværket skiftet ud.

I 1986 blev orglet udvidet til 30 stemmer fordelt på 3 manualer, og de to forandrede stemmer i Brystværket blev igen ændrede, så de mere lignede den første disposition.

Det nye orgel

I år 2014 opstod idéen, at etablere et helt nyt orgel.

Forhandlingerne gik i gang, og efter at økonomien var på plads, blev der afholdt licitation i januar 2015.
P. G. Andersen og Bruhn A/S vandt - og selve opbygningen af det nye orgel i kirken påbegyndtes i marts 2017.

Det "gamle" orgel blev taget ned - og det står i dag i privat regi på Fyn.

Det nye orgel blev færdiggjort og godkendt juli 2017.

Arkitekt på orgel-facaden er Johan Fog.

Hovedværk Svelleværk Continuo Pedal
Bordun 16' Salicional 8' Rørgedakt 8' Subbas 16'
Principal 8' Rørfløjte 8' Dækfløjte 4' Oktav 8'
Gedakt 8' Unda Maris 8' (fra c) Spilfløjte 2' Gedakt 8'
Oktav 4' Kobbelfløjte 4' --- Fagot 16'
Coppula 4' Fløjte 2' --- ---
Rørquint 2 2/3' Quint 1 1/3' --- ---
Oktav 2' Obo 8' --- ---
Terts 1 3/5' --- --- ---
Mixtur III --- --- ---
Cromorne 8' --- --- ---
 

Koblinger:
Svelleværk-Hovedværk
Hovedværk-Pedal
Svelleværk-Pedal
Hovedværk 4'-Pedal

Vindlader: Mekanisk sløjfelader.
Mekanisk traktur
Elektrisk registratur med sættekombinationsanlæg.

   Her ses nogle billeder fra orgelets tilblivelse