Altervæggen og alterpynt

Altervæg

Kirkens altervaserer skænket som gave til kirkens 25 års jubilæum,1 1992, af keramiker Annle Bech Poulsen og hendes mand, pastor Lars Poulsen, som pa det tidspunkt var en af sognepræsteme I Bistrup Krke.

Dette syn mødte kirketjeneren i slutningen af september 2010. Der havde været indbrud om natten og kirkens alterstager var borte. Menighedsrådet gik straks i gang med at finde en god løsning

Meget hurtigt bragte en behjertet sogneboer disse to messingstager, som afhjalp savnet betydeligt, og stadig gør det til hverdag.

I begyndelsen af maj 2011 modtog vi en fin kopi af de gamle stager leveret af Ellisabeth Hofman.

Ved højmessen søndag den 26. august 2012 indviedes kirkens 2 nye stager som fremover vil pryde alterbordet, med undtagelse af under højmessen, hvor det fortsat vil være sølvlysestagerne der vil være fremme.

Altervæggen og den øvrige udsmykning er tegnet og bygget af kunstmaler og billedhugger Hans Chr. Høler. (1919-2003)

Under "livets træ" er kirkens grundstens-dokument nedmuret sammen med Davids salme 90: " Herre, du var vor bolig slægt efter slægt."

Konaks til venstre for prædikestolen