Lysskulptur

Søndag d. 28. marts 2010 tages en lysskulptur i brug i Bistrup Kirke.
Det er en smuk alternativ udformning af en lysglobe, og den er kreeret af billedhugger og installationskunstner Jørgen Carlo Larsen.  Den er opstillet under orgelpulpituret.
Mange vil sikkert tro at det er en katolsk tradition, men selv Martin Luther gik ind for at tænde lys i forskellige situationer, og i de senere år har lysgloben vundet indpas i mange danske kirker.

 

Lysskulptur Lysskulptur

Fotos: Erling Jeppesen

Som det ses nedenfor, tog menigheden straks det fine kunstværk til sig.
Her ses flere af de tidligere kirkebyggere.
Forrest ses Karen Høier, enke efter Hans Chr. Høier, som skabte altervæggen og de øvrige udsmykninger i kirkerummet.

Lysskulptur

Foto: Lars Ramlow, Frederiksborg Amts Avis