Sommerfesten 2000 - 9

  • Der gås seriøst til værks i børneskydeboden. Dagens samlede omsætning er ikke overvældende, men her - som med så mange andre af boderne - er den stemningsskabende effekt nok så vigtig.
  • Bistrup Sommerfest er for folk i alle aldre og med alle hårfarver.
  • Finn Larsen har målet for øje...frem for den nydelige skytte. Til daglig er Finn kirketjenerassisten for John.
  • Så er festen ved at være slut og gæsterne ved at forlade området.
  • FDF'erne går straks i gang med at skille flødebollekastemaskinen ad.
  • Så er boderne ved at samle sig på kirkens forplads, klar til ophejsning
  • Her er det Finn Larsen som agerer Tårngemmer
  • Den Glade Løve går i vinterhi.
  • Når det sidste grej er stuvet af vejen i tårnet samles man i Gernersalen og får en bid mad. Herunder eventuelle rester af de 56 lagkager... Klokken er nu ca 21.30.
  • Christian siger nogle pæne ord om det store arbejde og alt det der.. og giver herefter ordet til finansfolkene..
  • ...der kan berette om endnu en rekorddeltagelse og endnu en rekordomsætning...
    
  • Dagen slutter med auktion over resterne. Det er Anne i baggrunden som står for den. Da der i år blev udsolgt næsten overalt, blev det er kort affære. Den stramtandet udseende dame til højre i billedet er Bente Schwarz-Nielsen, hvis mand - Bistrups sogns legendariske første præst, Johan Schwarz-Nielsen, i sin tid startede hele sommerfestmenageriet. Bente er kirkeværge for Bistrup Kirke - og ikke spor stramtandet i virkeligheden.
  •  
    
  • Nogle få dage senere samles Arbejdsudvalget, der består af bodlederne fra de enkelte aktiviteter, for at holde efterkritik på Sommerfesten.
  • Hvordan undgår vi at løbe tør for ketchup? Hvem kigger på overbelastningen af el-systemet? Var der hjælp nok her og der? Kan vi forbedre logistikken med op- og nedtagningen? o.s.v.
  •  
    
  • Den hårdtarbejdende hjernetrust:
   Fra venstre sognepræst Charlotte Nørballe, provstinde Anne Schaeffer,
   Provst Chr. P. Jensen og sekretær for Arbejdsudvalget, Alice Strøiman.
   Arbejdsudvalget mødes igen til oktober for at dele de mange rare penge ud igen.

   Bistrup Sommerfest er nu blevet afholdt i 43 år i træk. Det oprindelige formål var at samle penge ind til bygningen af Bistrup Kirke. Det lykkedes som bekendt, men sommerfesten afholdes fortsat, nu blot med det formål indsamle penge til forskellige andre gode formål, såvel inden- som udensogns. Når udgifterne til sommerfesten fratrækkes - Benny Schumann, fadøl, is pølser m.m. - bliver der ca. 90.000 tilbage, som sammen med overskuddet fra Bistrup Kirkes genbrugsbutik "Bøjlestangen" danner grundlag for næste års uddeling.Arbejdsudvalgets uddeling af midler sker efter indstilling fra udvalgets forretningsudvalg, og efter lidt diskussion og filen her og der, enes man så om formål og beløbsstørrelser. Stor eller lille indtjening fra ens egen bod gi'r ikke bodlederen hverken større eller mindre indflydelse på pengenes anvendelse.
   Skulle du - efter denne Tour de Force gennem Bistrup Sommerfest - selv få lyst til at være en del af arrangementet, så kan vi altid bruge ledige hænder - især til det grove med op- og nedtagning. Nogle boder mangler også suppleanter eller til almindelig blodfornyelse. Send en mail til sommerfest@bistrupkirke.dk med et par ord om dig selv, så kontakter vi dig inden det går løs næste gang.
   Hvis kemien så passer - ja så ved du hvad du skal bruge 5.juni og de omkringliggende dage til i fremtiden...
    
   Marcel Buttrup 

   Sommerfesten 2000 - 9