Fotografering

Om fotografering og videooptagelser

Fotografering er tilladt under gudstjenesten - men vi vil indskærpe følgende regler .

Vi anbefaler

... at man - efter at gudstjenesten er slut - går ind og tager opstilling ved døbefonten- for at få et billede fra dagen. (Præsten deltager gerne, hvis det ønskes.)

Kirken er det sted, hvor vi stille forholder os til Guds ord - i sang, bøn og prædiken - og i dåb og nadver. Her skal alle føle sig velkomne til at være med - uden at forstyrres af - f.eks. fotografering. Vi vil gerne med denne henvendelse bede om forståelse for ovenstående.