Ledige stillinger

Bistrup Kirke søger kirketjener

6. marts 2023

 

En stilling som kirketjener i Bistrup Kirke, Helsingør Stift er ledig til besættelse den 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Bistrup Kirke er en selvbyggerkirke fra 1967. Der er tradition for god kirkegang med mange særgudstjenester og et rigt musikliv. Mange af kirkens aktiviteter gennemføres med støtte af frivillige og med betydelig lokal opbakning.

Vi søger en moden, imødekommende og fleksibel person, gerne med praktisk erfaring fra en lignende stilling. Vi forventer, at du selvstændigt og ansvarsbevidst indgår i samarbejdet med kirkens præster, øvrige personale samt frivillige. Vi forventer, at den der ansættes, er fortrolig med og interesseret i folkekirkens liv og opgaver.

Der er tale om en fuldtidsstilling med to ugentlige fridage, men arbejdstiden kan variere. Aften- og weekendarbejde vil forekomme. Vi lægger afgørende vægt på, at du har gode samarbejdsevner, for du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores anden kirketjener, som du skal tilrettelægge arbejdstid og opgaver sammen med. Der er gensidig vikarforpligtelse mellem vores to kirketjenere på fridage, ved ferie og sygdom.

Vi tilbyder en god arbejdsplads med et godt samarbejde mellem kompetente, engagerede og ansvarsbevidste kolleger.

Geografisk fleksibilitet er nødvendig som følge af en aftale i Rudersdal Provsti om gensidig hjælp, når der opstår akutte behov i de andre sogne i provstiet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Prøvetiden er på 3 måneder.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.244 kr. – 365.236 kr., med et fikspunkt på 283.244 kr. Dertil kommer et OK 18 tillæg på 1.251,15 kr. årligt. Alle beløb er angivet pr. 1. oktober 2022.

Der er tilknyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. pr. 1. oktober 2022.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Hvis du ikke allerede har uddannelsen, så skal du gennemføre den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere inden for 2 år efter ansættelsen.

I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente en børneattest.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag skal sendes på mail til 7448fortrolig@sogn.dk.

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kirketjener Anna Jørgensen på telefon 2784 4854 eller mail: aj@bistrupkirke.dk eller til menighedsrådets kontaktperson Stig Christensen på telefon 4041 9176 eller mail: listig@mail.tele.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 17. marts 2023 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der eventuelt vil blive indhentet referencer.

 

  Bistrup Sogn