Fødsel

En fødsel skal altid anmeldes til kirkekontoret i det sogn hvor moderen har bopæl på fødselstidspunktet. Anmeldelse sker altid via hospitalet eller jordemoderen, hvis en sådan har medvirket ved fødslen. Herefter vil fødslen blive indberettet til CPR.

Når et barn er født af forældre, der på fødselstidspunktet ikke er gift, og de ønsker at være fælles om omsorgen og ansvaret for barnet, kan en anmeldelse om fælles forældremyndighed foretages via Borger.dk v.hj.a. NemID. Bemærk at denne anmeldelse skal foretages senest 28 dage efter fødslen.
 
Kan den digitale løsning på Borger.dk ikke anvendes udfyldes i stedet blanketten: "Omsorgs- og ansvarserklæring", som giver fælles forældremyndighed.

Bemærk hvis ”Omsorgs- og ansvarserklæringen” sendes med posten eller lægges i vores postkasse, skal to vitterlighedsvidner berigtige jeres underskrifter. Det er vigtigt at jeres og vidnernes datering er enslydende på blanketten.
I er også altid velkomne til at møde personligt op og underskrive blanketten på kirkekontoret. Blanketten skal være kirkekontoret i hænde senest 28 dage efter barnets fødsel.
 
Læs evt. mere på personregistrering.dk